Национална програма "ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ"

2021/2022 учебна година     

       Националната програма „Иновации в действие“ отново дава възможност за мобилност, за посещение на място, за демонстрации и за наблюдение на иновациите в училище-партньор. В избраните до четири дни може да се сподели и да се преживее промяна, която да бъде решаваща за училището и за ползотворната работа.
       Училищата-партньори през учебната 2021/2022 година са ІІІ ОУ "Ангел Кънчев", град Варна, ОУ "Елин Пелин, град Пловдив, ОУ "Св. Паисий Хилендарски", с. Долно Осеново, обл. Благоевград.
       Посещението в ІІІ ОУ "Ангел Кънчев", гр. Варна беше от 11 до 14 април 2022 г. Наблюдавахме STEM урок на г-жа Миглена Андреева по човекът и природата, математика и Технологии и предприемачество, които тя осъществи с група  ученици по факултативните часове в 5 клас на тема „Дигиталните деца в помощ на природата и провеждане на пикник без отпадъци“.
       Проведе се мониторингово проучване на плажната ивица в района на вълнолома. Г-жа Миглена Андреева  и нейните ученици от пети „а“ и пети „б“ клас ни показаха обобщение на резултатите от предишния ден, свързано със замърсяването на плажната ивица.
       Осъществихме съвместно посещение на  Института по океанология „Фритьоф Нансен“ към БАН.
       В ОУ "Елин Пелин" в град Пловдив бяхме от 27 до 29 април 2022 г. Наблюдавахме открити уроци на бинарни двойки с учениците от пети, шести и седми класове. Присъствахме в провеждането на уроци по история и цивилизации, български език и литература, човекът и природата и физическо възпитание и спорт. Посетихме урок на открито, където учениците представиха своите умения за ориентиране в природата по карта. Обменихме добри практики, свързани с екологичното възпитание на учениците. Показаха ни, че да познаваш и опазваш природата е много важно и отговорно поведение на младите хора.
       Направихме разбор на срещата и разпределихме задачите по изработката на крайните продукти - брошури, презентация, фотоалбум.

 

2020/2021 учебна година

       Национална програма Иновации в действие дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици от иновативни училища-партньори от цялата страна.
       Основната цел на програмата е да се повиши качеството на образователния процес чрез увеличаване на интерактивността и активното участие на учениците посредством иновативни педагогически методи, както и чрез засилване употребата на дигитални средства и информационни технологии в обучението, повишаване на мотивацията и интереса на учениците към ученето, подобряване на академичните резултати, повишаване на творческата активност на учениците и педагозите.
       ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ е партньор на иновативно училище 96 СУ “ Лев Николаевич Толстой“, гр. София  по Модул 1: „ Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища, публични изяви и продукти представящи обмена на иновации“.
       Наблюдавахме открит урок на г-жа Вихра Стоилова, която направи с учениците си от 4б клас. Обменяме опит, добри практики и презентираха работата си по канадската система „Джъмп Мат“.
       Партньори по програмата са и от иновативно училище  СУ „Гео Милев“, гр. Варна.
 


   
info-300809@edu.mon.bg
www.ouom.net
5295 с. Овча могила
ул. "Георги Бенковски" №2
0884531347