This template is provided by www.templatemo.com and feel free to use it for your websites.


Уважаеми родители, 

Спазвайки мерките за опазване здравето на децата и учениците и на работещите в образователните институции, прилагайки стриктно Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година, както и с оглед на добрата Ви информираност, веднъж седмично ще публикуваме информация в сайта ни за епидемичната ситуация в училището или извънредно – при наличие на болен или карантиниран ученик, учител или друг служител, при карантиниране на паралелка и за промяна на мерките и правилата за обучение.

Актуална информация към 23.10.2020 г:
Брой отсъстващи ученици за периода 19-23.10.2020 година:
понеделник
вторник
сряда
четвъртък
петък
2
3
4
6
6
от тях с Ковид-19
0
от тях, поставени под домашна карантина
0
Брой отсъстващи учители и друг персонал:
понеделник
вторник
сряда
четвъртък
петък
0
0
0
0
0
от тях с Ковид-19
0
от тях, поставени под домашна карантина
0

 

С уважение,

Десислава Александрова
директор на ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
с.Овча могила
  

 

ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИЗВИНЯВАНЕ НА ОТСЪСТВИЯ ПО МЕДИЦИНСКИ ПРИЧИНИ И КАРАНТИНА НА ДЕТЕ/ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО

Съгласно разпоредбите на здравните власти при отсъствие на детето Ви от училище по медицински причини и невъзможност за посещение на личния лекар за вземане на извинителна бележка, може да подавате декларация от родител до класния ръководител. Молим тази декларация да се подава в краен случай!
 
Ако задържите детето си у дома, тъй като има карантиниран член на семейството Ви или самото дете е поставено под карантина /без да е поставена цялата паралелка под карантина/, то може да използвате за извиняване на отсъствията тази декларация