История - от 1850 година до днес

       Най-голямото богатство на село Овча могила, както в миналото, така и днес, са неговите жители, славещи се със своето трудолюбие и ученолюбие, със своята предприемчивост и със способността си да обединяват усилията си, за да се справят с предизвикателствата на природата и времето. И те са успявали, защото от далечни времена до наши дни са носили в сърцата си порива към просвета и култура и любовта към родното село. Плод на този порив и на тази любов е училището, което нашите предци създали в епохата на Възраждането и което те ревниво изграждали и укрепвали, обогатявали и развивали.
От голямо значение за ранното развитие на образователното и учебно-просветителското дело в Овча могила вероятно е била близостта до град Свищов, обособил се като важно търговско, стопанско и културно средище, славещо се и с народополезната дейност на своите просветители и дарители.
През 1850 година в централната част на с. Овча могила, в близост до сега съществуващата църква “Св. Троица”, е построена обществена сграда – първото българско училище. Тази сграда, създадена със “старейшински” пари служела едновременно и за църква и за училище. В една от трите ѝ стаи учениците пишели върху пясък, поставен в сандъчета и сричали Евангелието и Псалтира.
       След построяването на църковния храм и освещаването му през 1866 година, “килията”, както било наречено училището тогава, се използва само за училище и жителите на Овча могила започват да си “пазаряват” учители. “Пазарените” учители били патриоти. Възпитавали децата в родолюбие и ученолюбие. Много от учениците в последствие стават организатори и активни участници на културно-просветния живот в селото.
След Освобождението училището, намиращо се в църковния двор, се преобразува в начално, с четири отделения. Учебният процес се ръководи според тогавашните изисквания на българското светско училище. Държи се много за спазването на предписанията в учебните програми.
       През 1899 година именно учителите в селото стават учредители на читалище “Съзнателност”. Те вземат дейно участие при създаването на читалищната и училищната библиотеки.
       С много усилия е организирана и осъществена съкровената за всички мечта – построяването на нова училищна сграда в центъра на селото през 1903 година. Новото училище има четири просторни класни стаи, учителска стоя и стая за учебните помагала и приема името на светите братя Кирил и Методий. В него са настанени голяма част от учениците.
       На 25 декември 1916 година се открива първият прогимназиален клас с 30 ученика, като за учебна стая е нает един дюкян. През следващата 1917 година е открит втори прогимназиален клас в който са приети ученици и от селата Червена и Морава. Растящият брой на учениците налага построената през 1920 година сграда за читалище (на мястото на днешната минерална баня) да се приспособи за второ първоначално училище. През 1926-1927 година се организират и вечерни занятия за възрастни.
       На 10.09.1928 г. започва строежа на три училища: две квартални в Горната махала и в махала Бежане и трето в центъра на селото – двуетажна сграда със седем класни стаи и театрален салон.
       От 28.11.1935 година прогимназията започва да функционира в новата училищна сграда в центъра на селото, а от 11.12.1935 година първоначалното училище и прогимназията се сливат в едно основно училище. През 1927 г. е открито Допълнително земеделско училище само с мъжки отдел, а от 1930 г. става двугодишно с домакински отдел за девойки.
       Училището в квартал Бежане функционира до 1966 г., след което е закрито.
       През 1973 година се изгражда пристройка към двуетажната сграда на училището с физкултурен салон и ученически стол. Сградата е топлофицирана. Закупена е съвременна мебелировка на класните стаи.
       През юбилейната 2010 година, когато се празнува 160 годишнината, след спечелен конкурс, за директор на училището е назначена Десислава Александрова, учител в училището. В учебното заведение работи високо квалифициран педагогически колектив който не жали сили и работи за правилното обучение и възпитание на децата от Овча могила, Червена, Драгомирово и Горна Студена.

 
info-300809@edu.mon.bg
www.ouom.net
5295 с. Овча могила
ул. "Георги Бенковски" №2
0884531347