ПЕРСОНАЛ за учебната 2022/2023 година
Директор

Десислава Тодорова Александрова
директор
преподава: Химия и опазване на околната среда

Начални учители
Пепа Иванова Борисова
класен ръководител на I клас
Соня Атанасова Кръстева
класен ръководител на ІI клас
Милена Петкова Кирова
класен ръководител на ІIІ-ІV клас
Прогимназиални учители
Величка Веселинова Йорданова
класен ръководител на VІ клас
преподава: математика, физика и астрономия, информационни технологии
Пламен Трендафилов Георгиев
класен ръководител на V клас
преподава: английски език, музика

Стефка Добрева Стоянова
класен ръководител на VІІ клас
преподава: български език и литература, история и цивилизации

Михаил Димитров Димитров
преподава: биология и здравно образование, човекът и природата, география и икономика

Александър Александров
преподава: изобразително изкуство, технологии и предприемачество, физическо възпитание и спорт
Дияна Илиева Блажева
ресурсен учител
Учители - целодневна организация
Михаил Димитров Димитров
Административен персонал
инж. Иванчо Георгиев Шишков
системен администратор
Цветанка Славева Ганева
Главен счетоводител
Помощен персонал
Слави Иванов Александров
електромонтьор
Жана Мехмедова Ахмедова
чистач/хигиенист
Веселин Павлов Илиев
шофьор автобус
Таня Маринова Гълъбова
чистач/хигиенист
инж. Никола Стефанов Йорданов
образователен медиатор
Людмила Любомирова
психолог


   
info-300809@edu.mon.bg
www.ouom.net
5295 с. Овча могила
ул. "Георги Бенковски" №2
0884531347