Персонал
Директор

Десислава Тодорова Александрова
директор
преподава: Химия и опазване на околната среда

Начални учители
Милена Петкова Кирова
класен ръководител на I-ІІ клас
Пепа Иванова Борисова
класен ръководител на IIІ клас
Соня Атанасова Кръстева
класен ръководител на IV клас
Прогимназиални учители
Величка Веселинова Йорданова
класен ръководител на VІІ клас
преподава: математика, физика и астрономия, информационни технологии
Йоана Мирославова Стоянова
класен ръководител на VІ клас
преподава: английски език, музика

Стефка Добрева Стоянова
класен ръководител на V клас
преподава: български език и литература, история и цивилизации

Михаил Димитров Димитров
преподава: биология и здравно образование, човекът и природата, география и икономика

Александър Александров
преподава: изобразително изкуство, технологии и предприемачество, физическо възпитание и спорт
 
Учители - целодневна организация
Марияна Иванова Тошовска-Николова
Дияна Илиева Блажева
Административен персонал
инж. Иванчо Георгиев Шишков
системен администратор
Цветанка Славева Ганева
Главен счетоводител
Помощен персонал
Слави Иванов Александров
електромонтьор
Жана Мехмедова Ахмедова
чистач/хигиенист
Веселин Павлов Илиев
шофьор автобус
Таня Маринова Гълъбова
чистач/хигиенист
инж. Никола Стефанов Йорданов
образователен медиатор
 


   
ouom@abv.bg www.ouom.net 5295 с. Овча могила ул. "Георги Бенковски" №2 0884531347