Ваканции

 

Ваканции

за учебната 2020-2021 година

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. есенна 
24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. Коледна 
30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. вкл. междусрочна 
03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. пролетна
   
Неучебни дни  
ДЗИ по БЕЛ
19.05.2021 г.
Втори ДЗИ
21.05.2021 г.
НВО в VІІ клас  
БЕЛ
16.06.2021 г.
Математика
18.06.2021 г.
Начало на втория учебен срок
04.02.2021 г.
Край на втория учебен срок  
І-ІІІ клас - 14 учебни седмици
31.05.2021 г.
ІV-VІ клас - 16 учебни седмици
14.06.2021 г.
VІІ клас - 18 учебни седмици
30.06.2021 г.Заповед №127/7.12.2020 г. за промяна графика на учебното време

Приложение към Заповед №127/7.12.2020 г.
Клас
Край на І срок
Срочна ваканция
Начало на ІІ срок
Край на ІІ срок
І-ІІІ
23.02.2021
24.02.2021
25.02.2021
23.06.2021
ІV-VІ
16.02.2021
17.02.2021
18.02.2021
30.06.2021
VІІ
02.02.2021
03.02.2021
04.02.2021
30.06.2021

 

 


   
ouom@abv.bg www.ouom.net 5295 с. Овча могила ул. "Георги Бенковски" №2 0884531347