Ваканции, НВО, ДЗИ, неучебни дни

 

Ваканции, НВО, ДЗИ, неучебни дни

за учебната 2023-2024 година

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. есенна 
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. Коледна 
03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. междусрочна 
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. пролетна
06.02.2024 г. Начало на втори срок
Неучебни дни  
държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
17.05.2024 г.
втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
20.05.2024 г.
неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
25.05.2024 г.
НВО в VІІ клас  
БЕЛ
19.06.2024 г.
Математика
21.06.2024 г.
Край на втория учебен срок  
І-ІІІ клас - 14 учебни седмици
29.05.2024 г.
ІV-VІ клас - 16 учебни седмици
14.06.2024 г.
VІІ клас - 18 учебни седмици
28.06.2024 г.
   
info-300809@edu.mon.bg
www.ouom.net
5295 с. Овча могила
ул. "Георги Бенковски" №2
0884531347