ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА


 

 

 

       На 19 и 20 май 2022 година се проведе поредната дейност  по проект „Свят като цвят“, финансиран от ЦОИДУЕМ, с наименование „Нов свят". Група ученици от нашето училище пътува до  гр. Плевен на двудневна екскурзия. Групата посети Панорамата „Плевенска епопея 1877 г.” и парк „Кайлъка“. При посещението си в  ОУ “Цветан Спасов“, участниците разгледаха учебните кабинети, проведоха се иновативни игри и се запознаха с нови приятели. Предизвикателството бе прието и от двете страни и се надяваме на нови срещи с нашите нови приятели от гр. Плевен.

 

 

       На 31.03.2022 по дейност 5 от проект “Свят като цвят“, финансиран от ЦОИДУЕМ  се проведе изложба на група „Сръчни ръчички“, която включва произведения на приложното изкуство, изработени от учениците в групата и техните наставници. Събитието се състоя във физкултурния салон на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“  с. Овча могила. Присъстваха учители, родители, доброволци и наставници. Участниците, разделени в три отбора,  се съревноваваха в три кръга. Тема на играта бяха Великденските празници. Състезанието протече оспорвано и много забавно за всички участващи.
       На 15.04.2022 г. се проведе спортен празник „Заедно в спорта“ по дейност 5 от проект “Свят като цвят“, финансиран от ЦОИДУЕМ. В празника взеха участие бивши ученици, наставници, доброволци и учители. Изявата бе проведена в двора на училището и във физкултурния салон, където участниците мериха сили в разнообразни спортни игри. Участниците с удоволствие се включиха в спортните съревнования и отличилите се получиха медали, а за отборните спортове-купи.
       И двете изяви по дейност 5 от проект “Свят като цвят“  преминаха с много весело настроение.

 

 


      
       През мeсец декември учениците от ОУ “Св. св. Кирил и Методий“, с. Овча могила активно работиха за провеждането на дейност 4 от проект „Свят като цвят“, финансиран от ЦОИДУЕМ. В тази дейност  учениците демонстрират своите артистични умения в изразително четене на откъси  от Алекови пътеписи в конкурс, обявен от Свищовската професионална гимназия „Алеко Константинов“  на тема „Пътешествие с Алеко“.  В конкурса в категорията „Изразително четене на откъс от Алеков пътепис по избор“ се включиха 10 ученика, подготвени за достойно представяне  в надпреварата и пременени в изготвените специално за изявата представителни облекла. С нетърпение очакваме резултатите от оценката на журито.
       През м. януари във връзка с рождението на Щастливеца ще се проведе училищна проява по дейност 4, в която пред своите съученици участниците ще представят уменията си за презентиране и работа в екип на тема „По стъпките на Щастливеца“.       На 12 януари 2022 г. бяха обявени класиралите се ученици в конкурса „Пътешествие с Алеко“, организиран от СПГ „Алеко Константинов“ - гр. Свищов. Класиралите се на 1-во, 2-ро и 3-то място получават предметни награди и грамоти, а останалите – грамоти за участие.

I категория – Изразително четене на откъс от Алеков пътепис по избор

- Първа възрастова група V - VII клас:
3-то място – Ивелина Христанова Димитрова от 6 клас, ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ – с. Овча могила.


 

       На 13.12.2021 г. по проект „Свят като цвят“, финансиран от ЦОИДУЕМ,  в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Овча могила  се проведе кръгла маса по дейност 3 „Ръка за ръка“ на тема „Активно включване на родителите в училищния живот“.
       Лекторите Галина Дечева и Атанас Атанасов от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ показаха на родителите начините да участват в училищния живот на децата си и така да повишат техните постижения в училище.
       В инициативата взеха участие родители, учители, ученици и доброволци. Обучението беше интересно, забавно, увлекателно. Всички участници получиха рекламни значки с логото на проекта
       Екипът на проекта благодари на децата и техните родители, които се включиха в проявата , както и на двамата обучители от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“.
 

Проект "СВЯТ КАТО ЦВЯТ"
Рег. №: БС33.20-3-003/22.10.2021 г.

       „Свят като цвят“ е проект, чиято основна идея е да подкрепи, подпомогне и да даде поле за изява и участие в обществения живот на ученици от ромски произход, обучаващи се в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Овча могила.
       Проектът ще се осъществява на територията на област Велико Търново, община Свищов в рамките на 9 месеца. Наименованието на проекта се роди от идеята, че светът е творение на Бог и той е имал причина да ни създаде различни, но да живеем заедно, за да достигнем до един нов красив, пъстър и по-добър свят. Целите на проекта са: да се осъществят дейности, които да приобщят учениците от ромски произход с ученици от мнозинството, посредством участие в съвместни изяви. Във връзка с това дейностите по проекта са насочени конкретно към мерки за повишаване самочувствието на учениците, на желание постигане на единство и равнопоставеност.
       Общите цели и провеждането на съвместни дейности ускорява процеса на успешно интегриране на ромските ученици. Планирани са тренинги, кръгли маси, мобилности обхващащи темата за правото на равен достъп до образование, за значимостта на всеки участник и за преодоляване на негативните нагласи спрямо малцинствените групи.
       Основна цел на проекта е осъществяване на пълноценно образователно приобщаване и социална интеграция на учениците чрез осъществяване на дейности за мобилност за ученици, учители и родители за обхващане и задържане на учениците в училище.


Публикации в други медии
   
info-300809@edu.mon.bg
www.ouom.net
5295 с. Овча могила
ул. "Георги Бенковски" №2
0884531347