Достъп до обществена информация

1. Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

2. Заявление за достъп до обществена информация

3. Вътрешни правила за достъп до обществена информация 4. Политика за поверителност на личните данни
5. Информация за упражняване на правото на достъп до обществена информация 6. Описание правомощията на директора

 

Наименование: ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
Булстат/ЕИК 000123106
Седалище и адрес на управление: с. Овча могила, ул. "Георги Бенковски" №2
Лице за кореспонденция: инж. Иванчо Шишков
Телефон и имейл:
 • телефон; email; (посочи и задръж над желаното)
 •  
  Приемане на заявления: 9:00 - 15:00 часа

   

   
  info-300809@edu.mon.bg
  www.ouom.net
  5295 с. Овча могила
  ул. "Георги Бенковски" №2
  0884531347