БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО

Бюджет 2024 година

Бюджет на ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Овча могила за 2024 година


Отчети 2024 година

Период
на
отчета

Касово изпълнение на бюджета на дейност 322 Общообразова-телни училища
Касово изпълнение на бюджета на дейност 389 Други дейности по образованието за превоза на учениците до 16 годишна възраст
Касово изпълнение на бюджета на дейност 338 За ресурсно подпомагане
Средства по Оперативна програма "Образование " 2021-2027 г. "Успех за теб"

Приходи

Към 31.03.2024 г.
Рано
Към 30.06.2024 г.
не е наличен
Към 30.09.2024 г.
Към 31.12.2024 г.


Бюджет 2023 година

Бюджет на ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Овча могила за 2023 година

 

Отчети 2023 година

Период
на
отчета

Касово изпълнение на бюджета на дейност 322 Общообразова-телни училища
Касово изпълнение на бюджета на дейност 389 Други дейности по образованието за превоза на учениците до 16 годишна възраст
Касово изпълнение на бюджета на дейност 338 За ресурсно подпомагане
Средства по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. "Подкрепа за успех"
Средства по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. "Образование за утрешния ден "
Средства по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" . "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи "
Средства по Оперативна програма "Образование " 2021-2027 г. "Успех за теб"

Приходи

Към 31.03.2023 г.
Рано
 
Към 30.06.2023 г.
не е наличен
 
Към 30.09.2023 г.
Към 31.12.2023 г.


Бюджет 2022 година

Бюджет на ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Овча могила за 2022 година

 

Отчети 2022 година

Период
на
отчета

Касово изпълнение на бюджета на дейност 322 Общообразова-телни училища
Касово изпълнение на бюджета на дейност 389 Други дейности по образованието за превоза на учениците до 16 годишна възраст
Касово изпълнение на бюджета на дейност 338 За ресурсно подпомагане
Средства по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. "Подкрепа за успех"
Средства по програма "ЕРАЗЪМ+" Ключова дейност 2: Стратегически партньорства", сектор "Училищно образование"
Средства по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. "Образование за утрешния ден "
Средства по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" . "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи "

Приходи

Към 31.03.2022 г.
Рано
Към 30.06.2022 г.
не е наличен
Към 30.09.2022 г.
Изтегли в PDF
Към 31.12.2022 г.


Бюджет 2021 година

Бюджет на ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Овча могила за 2021 година

Отчети 2021 година

Период на отчета

Касово изпълнение на бюджета на дейност 322 Общообразова-телни училища
Касово изпълнение на бюджета на дейност 389 Други дейности по образованието за превоза на учениците до 16 годишна възраст
Касово изпълнение на бюджета на дейност 338 За ресурсно подпомагане
Средства по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. "Подкрепа за успех"
Средства по програма "ЕРАЗЪМ+" Ключова дейност 2: Стратегически партньорства", сектор "Училищно образование"
Средства по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. "Образование за утрешния ден "
Средства по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" . "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи "

Приходи

Към 31.03.2021 г.
Рано
 
Към 30.06.2021 г.
не е наличен
Към 30.09.2021 г.
Изтегли в PDF
Към 31.12.2021 г.

 

Бюджет 2020 година

Бюджет на ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Овча могила за 2020 година

Отчети 2020 година

Период на отчета

Касово изпълнение на бюджета на дейност 322 Общообразова-телни училища
Касово изпълнение на бюджета на дейност 389 Други дейности по образованието за превоза на учениците до 16 годишна възраст
Касово изпълнение на бюджета на дейност 338 За ресурсно подпомагане
Средства по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. "Подкрепа за успех"
Средства по програма "ЕРАЗЪМ+" Ключова дейност 2: Стратегически партньорства", сектор "Училищно образование"
Средства по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. "Образование за утрешния ден "
Към 31.03.2020 г.
Рано
Към 30.06.2020 г.
Към 30.09.2020 г.
Към 31.12.2020 г.

 

 

 

   
info-300809@edu.mon.bg
www.ouom.net
5295 с. Овча могила
ул. "Георги Бенковски" №2
0884531347