Профил на купувача

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Овча могила, обявява процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя.

Срок за отдаване под наем - три стопански години.
Дата за провеждане на търга - 07.07.2020 година.
Срок за подаване на тръжни документи - до 16:30 ч. на 06.07.2020 г.

 

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ - ТЪРГ 2020 г.
Заповед търг земеделски земи
Тръжна документация
   

 

 

 
ouom@abv.bg www.ouom.net 5295 с. Овча могила ул. "Георги Бенковски" №2 0884531347