Директор на училището - Десислава Александрова

       Десислава Александрова е учител в ОУ "Св. св. Кирил и Методий" от 2000 година. Завършила е в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски". Специалист е по Химия и опазване на околната среда и Биология и здравно образование. Учител с трета професионално-квалификационна степен.
През 2010 година се явява на обявения конкурс за длъжността директор. Спечелва конкурса и от месец август, същата година е назначена за директор на училището.

       Започва със сформирането на колектив от специалисти за всички педагогически дисциплини. Повишава нивото на работа в училището на педагогическите кадри. Осъществява съществено подобряване в работата на административно-финансовия сектор.
       Само за две години подменя училищното оборудване във всички класни стаи и кабинети. През 2013 година училището е единственото селско училище във Великотърновска област, което печели проект и обзавежда нова компютърна зала с един сървър и петнадесет работни станции.
       Със съдействието на кмета на Община Свищов и кмета на селото, училището е включено в програма за саниране. Поставена е топлоизолация на стени и тавани. Монтиран е нов котел на пелети и изцяло е подменена отоплителната инсталация. Подменена е прозоречната дограма. Монтирано е енергоспестяващо осветление. Обновени са всички стаи и кабинети, както и санитарните помещения. Със собствени средства са подменени всички врати. Училището е оборудвано със система за видеонаблюдение и wi-fi мрежа за безжичен достъп до интернет.

 

   
info-300809@edu.mon.bg
www.ouom.net
5295 с. Овча могила
ул. "Георги Бенковски" №2
0884531347