ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

      Уважаеми родители, Министерството на образованието и науката изгражда единна информационна система НЕИСПУО. В платформата права на достъп имат педагогически специалисти - директор, учители, администратори, експерти от МОН, РУО, общини и родители на ученици. За достъп в системата е необходимо да се регистрирате. За целта е необходимо да притежавате индивидуален код на ученика, който се предоставя от МОН в профила на всеки класен ръководител. Достъпът до платформата и регистрация на родител е през следната връзка: https://neispuo.mon.bg/parent-register

 Достъп до Дигитална раница https://edu.mon.bg с вече създадения профил.

На основание чл. 208, ал. 3 от ЗПУО от учебната 2019/2020 година ОУ "Св. св. Кирил и Методий", село Овча могила използва само Електронен дневник. От учебната 2023/2024 година училището използва електронния дневник на единната информационна система НЕИСПУО.

РЪКОВОДСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА РОДИТЕЛ

Електронен адрес:
https://neispuo.mon.bg/
Електронен адрес за регистрация: https://neispuo.mon.bg/parent-register
Дигитална раница за вече регистрирани родители https://edu.mon.bg

 

 

info-300809@edu.mon.bg
www.ouom.net
5295 с. Овча могила
ул. "Георги Бенковски" №2
0884531347