НП "Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници"

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА
с родителите на І и V клас

"Изнесена класна стая" в двора на училището
   
info-300809@edu.mon.bg
www.ouom.net
5295 с. Овча могила
ул. "Георги Бенковски" №2
0884531347